ZPĚTNÁ VAZBA ke konferenci o “aktuálních problémech chovu koní” v Brně

DanielT Žádný komentář

Otevřený dopis organizátorům konference

dovolte mi velmi krátký “feedback” na právě ukončenou konferenci “Aktuální problémy chovu koní”, které jsem se účastnil již po třetí a to aniž bych byl osloven jakkoliv promyšlenou marketingovou kampaní. To potvrzuje, že je konference již stabilně zasazena do povědomí svých posluchačů. Motivací přijet letos byla právě druhá polovina přednášejících se zaměřením na problematiku chovu anglického plnokrevníka v podání Jockey Clubu ČR. Zároveň mohu vždy kladně ohodnotit její organizaci, kdy posluchačům v podstatě nemůže nic chybět.

Screen Shot 2014-11-22 at 14.36.40

Nicméně postupně pozoruji, že se od mé první návštěvy vytratila právě ta část odborníků a chovatelů koní, pro které by soudný člověk řekl, že je tato konference pořádána. Proto je mi otázkou, pro koho je vlastně tato konference rok co rok organizována a jaký si klade relevantní cíle, resp. smysl. Vždy jsem se domníval, že by mohla jednak podpořit setkávání chovatelů a odborné veřejnosti jako takové. Tedy jak akademické obce, tak profesionálů z terénu a tím snad i podporovat tolik žádoucí dialog všech aktérů v sektoru chovu koní v ČR. To však se neděje a konference tak působí jako setkávání studentů a přátel koní. Asi by se pak pan Olehla jinak zaraženě nevysvětloval, jaký význam má v dostizích “bumper”. Ale nerad bych si odpovídal sám, protože cíle si klade především organizátor a věřím a doufám, že se nejedná pouze o snahu o “organizační čárku”.

V zásadě pouze narážím na fakt, že byla již po složitých jednáních podepsána koncepce v chovu koní na druhé straně pak obratem odmítnuto podepsání memoranda o naplňování tohoto strategického dokumentu asociacemi mající chov koní ze zákona na starosti. Společné naplňování je logicky více, než samotný dokument v zásuvce stolu.

Domnívám se, že by taková odborná autorita jako je zemědělská universita mohla zažehávat tento dialog a v pravdě nemusela suplovat vysokoškolské přednášky pro své a jiné studenty. Byť jednotlivá témata přednášek a výběr přednášejících je samozřejmě velmi obohacující.  Když se ale tedy zmiňovaly trendy, jako občasný organizátor vzdělávacích akcí, vnímám konferenci co do vývoje struktury posluchačů a dopadu na odbornou obec jako stagnující, v některých momentech snad i negativní. Uvědomuji si zároveň, jak je nesnadné organizačně i tematicky oslovit nejednotnou chovatelskou obec, nicméně i zde platí, že snaha se cení.

Jak by jste tedy sami vyhodnotili tuto konferenci s přihlédnutím na Vámi stanovené pořadatelské cíle ?

I když můj názor počítám zůstane bez povšimnutí, možná i jednoznačně odmítnut, dovoluji si jej přednést jednak jako oslovený (platící) účastník konference, který od podobné akce něco očekává, ale především právě jako chovatel koní, kterého zajímá na prvním místě vývoj a rozvoj organizace prostředí chovu koní v ČR, asi tak jako podnikatelského prostředí umožňující rozvoj podnikatelských aktivit. Protože dnes je vše podloženo ekonomikou. A proto nás zajímá, jak si chovatelské autority, resp. asociace umí zamést před vlastním prahem a podpoří tak chov koní v ČR naplňováním alespoň jakéhokoliv strategického plánu. Lépe nějaký než žádný. Protože transparentnost podnikatelského sektoru je nanejvýš důležitá právě i mimo jiné pro investiční činnosti, bez kterých žádné odvětví nemá šanci růst a rozvíjet se.  V dostihovém provozu především nesou provozní náklady především sami majitelé koní, kteří jsou hybnou silou celého odvětví.

Snad se někdy dočkáme profesionálního přístupu a organizací celého sektoru, mimo jiné sladěním plemenářského zákona s chovatelskou koncepcí. Což může být téma pro následující konferenci, neb toto je skutečný problém v chovu koní.

Mimochodem názor a zájem mající sice za cíl běhat v tuzemsku Black type dostihy je zcela logický a dlouhodobě zásadní, z pohledu managementu si troufám říci, že bez naplňování této vize postupnými cílevědomými (koncepčními) kroky alespoň dle metody SMART,  je tato vize skoro až utopickou a naivní. Vedle toho působí zvýšení dotací klasických dostihů jako strategicky důležitý krok, nicméně bez ekonomické analýzy označující zdroje tohoto navýšení a ekonomické dopady na jejich poskytovatele i příjemce je spíše žalostným jednorázovým výkřikem do prázdna. Byť je jasné a nelze nijak než souhlasit, že navýšení dotací v dostizích je zcela zásadní a nutné.

Vystupuji tak i mimo jiné jako chovatel anglického plnokrevníka mající zájem o stav a dění v tomto odvětví, který na (ne)vyvíjející se sektor reagoval přesunutím chovu do Francie, kde již třetím rokem odchováváme vlastní koně v Normadii ve spolupráci s chovatelskou ikonou panem Xavierem Lereddem, Haras de Rouges. Tato spolupráce je skutečným příkladem profesionálního přístupu, odbornosti a komunikace, což může (a nemusí) dokládat přiložená fotografie již třetího potomka Irwin Forge z Irish Queen po Fuisse (FRA).

Irwin Forge LG

Možná naleznete za potřebné mě dodatečně poučit – viz odpověď na otázku stanovení cílů konference a jejich naplnění, za což bych byl upřímně rád.

V každém případě neočekávám odpověď a pokud ano, tak nic jiného než v podstatě akademickou diskusí. Jinak prosím považujte tento email za zpětnou vazbu, což každý profesionální organizátor ve veřejném sektoru od svých zákazníků oceňuje, aby se mohl poučit a byl úspěšný. Úspěch je totiž využití příležitostí a konference jako taková takovou příležitostí opravdu je !

Děkuji Vám za její pravidelné pořádání !

S pozdravem

Ing. Daniel Toušek

SSCHK

Share on Facebook

Přidat komentář

*