DOKUMENT: Koncepce chovu koní v ČR schválena

DanielT Komentář (1)

S potěšením si dovolujeme oznámit, že dokument “Koncepce chovu koní v ČR” , připravený za účasti SSCHK v pracovní skupině, byl pod čj: 46300/2014-MZE-17211 schválen Poradou vedení MZe č. 24/2014.

Screen Shot 2014-07-17 at 21.37.46

Na zpracování koncepce v rámci ASCHK se Svaz soukromých chovatelů koní současně zasadil o zahrnutí chovu koní do PRV na období 2014-20. Velkou odbornou pomoc v prosazení návrhu změn dotační politiky měla Asociace soukromých zemědělců (ASZ).

Jak se ukázalo, právě ASZ významně napomohla svým postojem ke zrovnoprávnění koní v rámci živočišných komodit, tedy chovatelům koní. SSCHK se na odborné stránce obou dokumentů významnou měrou podílel. Koncepce umožňuje zabývat se chovem koní ve střednědobém horizontu, navíc v rámci všech vazeb, včetně spolupráce vysokých škol a pracovišť výzkumu a privátního sektoru, chovatelů koní.

Doporučujeme všem aktérům a subjektům v sektoru chovu koní se s tímto strategickým dokumentem seznámit !!

Příloha ke stažení: SOUBOR KONCEPCE CHOVU KONÍ V ČR

Tým SSCHK

Share on Facebook

PŘÍSPĚVKY / KOMENTÁŘE

  • ZPĚTNÁ VAZBA na konferenci o „aktuálních problémech chovu koní“ v Brně « Blog Chov koní
    ZPĚTNÁ VAZBA na konferenci o „aktuálních problémech chovu koní“ v Brně « Blog Chov koní -

    […] zásadě pouze narážím na fakt, že byla již po složitých jednáních podepsána koncepce v chovu koní na druhé straně pak obratem odmítnuto podepsání memoranda o naplňování tohoto […]

Přidat komentář

*