VIDEO REPORT z irské národní dostihové Akademie RACE v Kildare (IRE)

DanielT Žádný komentář

Irsko je známé pro svůj chov anglického plnokrevníka a dostihové odvětví je na srovnatelné hospodářské úrovni, jako v České republice Škoda Auto.

Při neustálém nedostatku kvalifikované pracovní síly nás zajímá, jak si Irové udržují svou konkurenceschopnost, která jako v každém odborném odvětví stojí a padá na odborné úrovni proškolených pracovníků, tedy lidských zdrojů.

Navštívili jsme proto národní dostihovou akademii RACE (Racing Academy & Centre of Education) v městečku Kildare, kde má sídlo irský národní hřebčín (Irish national Stud), na jehož pozemcích se akademie nachází.

Můžeme vyzdvihnout pár poznatků, které by mohli zdejší dostihové prostředí inspirovat.

Průvodcem nám byl pan ředitel akademie Keith Rowe. Velmi odhodlaný pedagog, který si jasně uvědomuje, jaké poslání má dostihová škola (RACE) v celém národním odvětví a nepřipouští si žádných slev z úrovně studia, zejména praktické výuky. V tom je asi první inspirace prostředím, tedy že překážky jsou od toho, aby se překonávali.

U nás se na mnohé problémy díváme prizmatem peněz, tedy atributu, kterého bude vždy nedostatek. A vždy jich bude nedostatek v případě, když se „řešení“ vídí pouze ve financích na místo vlastního odhodlání, nasazení a jasně definovaného postoje k řešení problémů. Protože když se jen čeká s nataženou rukou a hledají se výmluvy, proč “to” nejde, pak je vždy finančních zdrojů nedostatek. A tím je přístup irské akademie jedinečný. Nepřipouští si slevit ze svých standardů, protože poté z dlouhodobého vývoje bude výsledkem ztráta konkurenceschopnosti celého odvětví na světovém trhu, na kterém v současnosti Irsko dominuje.

 

Především jde o aktivní snahu vyhledávat a oslovovat talent mladých lidí. Dnešní mládež má i v Irsku problémy s přístupem k práci a cílevědomostí na sobě pracovat. Jedním z motivačních prvků jsou pak sami vyučující. Osoba podkovářského mistra Donal Bennetta je živou inspirací pro své studenty. Jak nám řekl pan ředitel, pan Bennett se účastní mistrovských soutěží a je dlouholetým mistrem oboru podkovář, který je vyučován pod hlavičkou asociace irských podkovářů sídlící také na půdě akademie RACE.

A my jsme měli tu možnost být při závěrečné zkoušce 4letého oboru podkováře, kdy pan Bennett si našel čas přiblížit nám svůj pohled na jeho přístup motivace studentů. Zajímavé právě je, že zkouška je záměrně náročná, aby absolventi reprezentující tuto školu (potažmo své mistry) obstáli jak ve výkonu vlastní podkovářské živnosti, tak v systému  zaměstnavatelů po celém světě, kam až sahá odborná úroveň dostihového odvětví (USA, Austrálie, Saudská Arábie atd…).

Samotná výuka dostihového jezdce pak trvá jeden rok a cílem je co nejvíce času stráveného u koní a na koních v sedle. Bez praxe totiž není dobrých jezdců. Zároveň se cíl studia opírá o propracovaný vzdělávací systém odstupňovaných licencí od amatérských až po profesionální dostihové jezdce a ve finále žokej dostihových koní.

Na závěr pan ředitel doporučuje české republice, aby se zařadila do Asociace dostihových škol tovém dostihovém průmyslu.

 

Děkujeme RACE za vřelé přijetí na půdě akademie, která vznikla v sedmdesátých letech minulého století s vizí udělat něco dobrého pro mladé lidi v Irsku.

Jsme také jako zakladatele RACE ochotni se přenést přes problémy dnešní mladé generace, vidět světlo na konci tunelu a neutíkat před zodpovědností otáčením se zády překážkám doby (finance) a pomáhat mladé generaci rozvíjet svůj talent uplatněním v našem dostihovém Turfu ?

Kreditgratis
Joker123
Savaya303
slot pulsa
slot deposit pulsa
Pragmatic Play
Slot88
slot online
Joker123 gaming

https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/
https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/
https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/

Share on Facebook

Přidat komentář

*