RECENZE online kurzu Jezdec ++ časopisu Svět koní

DanielT Žádný komentář

Vzdělávání na internetu

V moderní době existují různé možnosti vzdělávání v oblasti hipologie. A jednou z nich je také zatím poměrně nový způsob pomocí internetových kurzů. Celý výukový program na různých stupních výcviku nabízí Školící centrum svazu soukromých chovatelů koní o.s..

Školící centrum SSCHK je internetová podoba odborné akreditované vzdělávací instituce, která má za cíl podporovat kulturní prostředí v oblasti koní formou vzdělávání v sektoru koní.

Kone_banner_kone_small

Samostudium na internetu je variantou pro ty, kteří nemají dostatek času navštěvovat školy a kurzy, ale přesto se dále chtějí vzdělávat. Na internetové adrese www.vzdelavani.chov-koni.cz je možné nalézt mnoho eKurzů, od zcela základních informací o koních a jezdectví všeobecně až po dosti odborné lekce pro pokročilé jezdce, majitele koní a v neposlední řadě zaměstanavatele pracovníků v oboru chovatel, ošetřovatel a jezdec.

Kurzy zdarma pro otestování online studia

Nejzákladnější obsah je speciální ukázkový kurz zdarma, tak že si každý může vyzkoušet jestli mu tento způsob vzdělávání vyhovuje. Jedná se o kurz s obsahem o přehledu vývoje koně a jezdectví, což může ocenit široká nejezdecká veřejnost jako vstup do problematiky jezdectví. Zároveň se obsahem věnuje začínajícím a mírně pokročilým jezdcům. Pokročilý sportovní jezdci mohou ocenit kapitolu práce s koněm na opracovišti jako přípravu před sportovní soutěží, kde je nejzajímavější nastříhané video s německým šampiónem Marcusen Ehningem na soutěži Masters v kanadském Spruce Smeadows. Stejně tak v kuse natočená práce opět německého šampióna Franke Sloothaaka, přezdívaný také “Flying Dutchman”. V celku nesestříhaná stopáž má za cíl ukázat práci s koněm tak, aby bylo patrné jak dlouho jezdec s koněm vyklusával, cválal a počet absolvovaných  kolmého skoku a šířkového oxeru. Zajimávé je i otestování si svých znalostí v rychlostním kvízu !

Další kurzy menšího rozsahu stojí pouze několik set korun a obsahují validní informace, které ocení laik i každý, kdo do problematiky již do určité míry pronikl. Pro pokročilé, především majitelům koní, jsou určeny prémiové ekurzy Chovatel koní, Ošetřovatel koní, Příprava k licenci jezdce, které obsahují veškeré informace a znalosti jaké dané pozice vyžaduje. Jezdcům jsou určeny premiové ekurzy podle jejich zkušeností a to Jezdec začátečník, Jezdec pokročilý a komplexní profesionální ekurz Jezdec++

 

Ekurz Jezdec++

A právě premiový ekurz Jezdec++ sem měla možnost prozkoumat dopodrobna a zhodnotit jeho přínos či nedostatky. Tento výukový kurz se věnuje hlavně přípravě mladého koně od obsednutí až po začátek závodní kariéry. Součástí jsou samozřejmě také základní veterinární poznatky o sportovních koních, jejich ošetřování a také co je nezbytné k jejich přepravě na závody a samotný průběh závodů.
Další součástí ekurzu Jezdec++ je etologie koní, kterou by každý jezdec měl velmi dobře znát, protože spokojený kůň je základem dobrého výsledku na závodech nebo v dostihu. Velký prostor se věnuje také krmení koní a jejich managemantu, protože i to je základem, bez kterého se na závody vyjet nedá. A v neposlední řadě se zde student doví, jaké výkonnostní zkoušky musí mladí koně splnit a jakým způsobem se na to připravují.

Fundovaní odborníci
Text je velmi dobře strukturovaný a důležité věci jsou zvýrazněné, takže je možné se velmi dobře orientovat, což pomáhá například při hledání určitého tématu nebo problémů.
Všechny materiály vytvořili odborníci Školícího centra a na přípravě premiového kurzu Jezdec se podíleli hlavně :

 • Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM
 • Ing. Zdeněk Goščík
 • Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D
 • MVDr. Markéta Sedlinská PhD
 • Ing. Martin Mohelský
 • Ing. Jindřich Vinčálek
 • Jiří Pecháček
 • Jaroslav Hatla
 • a další.

Výhody
Podle mého názoru má výukový program na internetu množství praktických výhod. V první řadě je to časová flexibilita, kdy si každý sám volí čas studia a nemusí docházet do školy nebo dojiždět na semináře. Druhou výhodou je kvalita a množství informací, které na rozdíl od informací volně dostupných na internetu jsou garantované svou odborností a komplexně strukturované. Studium také umožňuje dále problematiku prozkoumávat pomocí odkazů, které jsou na portálu Školícího centra také k dispozici.

Na rozdíl od tištěných výukových materiálů, mají elerningy obrovskou výhodu v možnosti vložených videí. Zde může student velmi názorně vidět situaci popsanou v textu. V ekurzu Jezdec jsou velmi zajímavá videa slavných koní na parkurech, ukázky lonžování, tréninku koní ve skoku nebo drezuře a v neposlední řadě videa z parkúrů nebo výkonnostních zkoušek.

Příklad

Vezmu-li si například kapitolu Výcvik a trénink sportovního koně, tak zde najdu podkapitoly:

 • Posouzení koně s ohledem na jeho využití pro skokové ježdění
 • Jízdárenská práce jezdeckého koně pod sedlem
 • Skoková příprava
 • Základní skoková příprava (gymnastika)
 • Časté problémy v trénink skokového koně

Vhodný kůň na skoky

IMG_9012

V první podkapitole se ekurz věnuje posouzení vhodnosti koně pro skokový sport. Jako příklad najdeme ve fotogalerie špičkového hřebce Cumano a mezi videi například hřebce For Pleasure nebo Champion du Lys. V textu se autoři věnují stavbě koně pro skokový sport a hlavně neopomíjejí jeho charakter, který je pro dobrého koně v této disciplíně nesmírně důležitým faktorem. Zde bych případně ocenila také fotografii koně, který je svojí stavbou těla pro skokový sport nevhodný.

Přiježděnost skokového koně
Samozřejmě že skokový kůň se nepřipravuje pouze na překážkách, ale je nezbytné pracovat na jeho přiježděnosti an jídárně. V kapitole jízdárenská práce se autoři věnují nejprve základním cvikům a následně popisují i ty složitější pro starší a již zkušené skokové koně. Jedno z přiložených videí ukazuje kanadského olympijského jezdce Hugha Gramhama při přiježďování skokového koně, kde poukazuje hlavně na proježděnost koně při zkrácení a prodloužení cvalového skoku, a také varuje před nadměrným padnutím koně na předek, které je mnohdy následkem používání průvleček.

Skoková přprava

V kapitole skoková příprava se student nejprve dočte o jízdárenské práci a skokové drezúře a posléze přistoupí k samotnému tréninku skoků, kdy nejprve překonává řady a po nějaké době se může posunout k absolvování celého parkuru. Zde bych uvítala přesnější popis parkuru případně i s plánkem. V kapitole skoková gymnastika jsou dobře vysvětlené jednotlivé vzdálenosti mezi překážkama a i zde jsou velmi zajímavá videa.
V poslední podkapitole je zamyšlení nad obvyklými problémy skokových koní a jakým způsobem se nastalé problémy obvykle řeší.

ME_mannheim_07_087

Nevýhody internetového studia
Někteří studenti mají obvykle problém zvládat výuku z počítačového monitoru a raději upřednostňují tištěnou formu skript. Tento fakt Školící centrum svazu soukromých chovatelů koní řeší nabídkou tištěných skript, které je možné si po internetu objednat. Někdo může mít pocit, že skripta na internetu jej nedonutí se dostatečně učit, a určitá skupina lidí také může internetové studium odsuzovat ze strachu z nedostatečné odbornosti. Ale všechny tyto důvody jsou odstranitelné a překonatelné a podle mého názoru je studium na internetu v dnešní moderní době skvělou alternativou. A navíc jsem se například i já v ekurzu jezdec dověděla několik velmi zajímavých věcí a hlavně jsem si užila sledování poučných videí.

Pro časopis SVĚT KONÍ

Autor: Andy Reinbergerová

logoSvetKoni

Kreditgratis
Joker123
Savaya303
slot pulsa
slot deposit pulsa
Pragmatic Play
Slot88
slot online
Joker123 gaming

https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/
https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/
https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/

Share on Facebook

Přidat komentář

*