VIDEO TRÉNINK: Postup přípravy plnokrevného ročka před obsednutím !

DanielT Žádný komentář

Na YouTube kanále SSCHK bylo delší dobu umístěno video, jak se obsedají ročci u známého profesionálního trenéra pana Čestmíra Olehly. Na videu vyklusávali mladí koně anglického plnokrevníka v kolotoči se sedlem a zpuštěnými třmeny, v dalším záběru si jezdec naléhal na koně v boxu (tzv. indián) a posléze již roček krokoval pod jezdcem za starším koněm. V diskuzích pod video ukázkou se poté strhla vášnivá “diskuse” na téma, jak je možné, že se obsedají koně ve věku jednoho roku apod. Jenže nešlo o diskusi. Protože jak bývá zvykem v akademické sféře, diskuse se vede způsobem vyměňováním vlastních názorů, dotazů a přemýšlením nad názorem svého respektovaného kolegy. Diskuse na internetových fórech tento přístup bezděčně postrádají.

 

VICTORY BOWL cerven 2014

 

Tedy anglický plnokrevník, jak mnozí z oboru dobře znají, je plemeno chované k rychlosti a k ranosti. To znamená, že vyspívají v porovnání s teplokrevnými koňmi tělesnou stavbou o poznání rychleji. Anglický plnokrevník je na pohybový aparát tvrdší a málo se setkáte s plnokrevníkem, který by měl tzv. nálevky. Tedy ať se to někomu líbí nebo ne, obsedání ve věku ročka, (resp. věku dvou let) je zcela bezproblémové a kdo se tomuto přístupu diví, spíše otevřeně projevuje svou neznalost.

Nicméně problém nastává v tom, jak je tento proces obsedání nastaven. Nikdo však již nemůže pochybovat, že dvouletek (první cvalový adaptační trénink správně probíhá až po dosažení 22 – 24 měsíců věku, kdy se uzavírají epifyzární kloubní štěrbiny a tento růstový stav se kontroluje pomocí RTG) je stále takové dítě a více než na pohybovém aparátu lze poškodit psychiku koně a vytvořit negativní zlozvyky, způsobené špatným a neodborným přístupem člověka ke koni.

Největším negativním efektem forsírovaného obsedání, kdy se obrazně řečeno během týdne kůň obsedne a druhý týden již cválá na ovále, je například tzv. půlování. Od anglického slova PULL, tedy táhnout, se kůň hnaný neznalostí a strachem nenaučí šetřit se silami až do finiše a neurvale táhne do udidla a svého jezdce nedůstojně ignoruje. Lze se tomu ale divit ? Dítěti také hned v první třídě nezačnete učit látku druhého stupně ! Nebo ano ? Jsou samozřejmě jak mezi lidmi tak i koňmi geniální děti, které jdou ve dvanácti letech již na vysokou školu, ale jejich talent zřejmě zůstává v porovnání s masou ojedinělý. A mnozí koně, po kterých se chce výkon okamžitě, mohou tento požadavek splňovat na výbornou (když jsou hnáni hlavou, nikoliv dovednostmi a silou) avšak je otázkou, jak bude jejich kariéra dlouhá.

Příprava před obsedání je tedy proces, který dává možnost koně naučit v mnohých případech podceňovaným dovednostem. Jako jsou pomůcky na hlas, postupné seznámení se s funkcí udidla, postupné nasvalení koně především v bederní části, aby byl dobře připraven na zátěž v podobě jezdce a neutíkal před touto zátěží, na kterou není připraven. Tímto může právě vznikat reakce úprku na kterou jezdec chtě nechtě zareaguje vydržujícími zádržemi otěží. Jenže pokud kůň nerozumí pomůckám otěží, těžko od něj očekávat, že na ně zareaguje podle přání jezdce a zastaví nebo zpomalí. Koně jsou zvířata, která na tlak reagují zvyšováním tlaku a začne tedy do otěže tahat. A již máme problém na scéně. Nutno poznamenat, že dobrý jezdec s rozumem a zkušenostmi si může i s tímto poradit. Rozumný trenér také nenechá hned koně pro první zkušenost jezdit ve volném prostoru a dá tak jezdci více možnost si s koněm porozumět v principu polovičních zádrží. Vše je možné a ne jeden přístup je ten správný.

I. FÁZE VÝCVIKU ROČKA

Faktem je, že pokud se v tomto směru obsedání urychluje, vyvést koně z tohoto prvního stupně výcviku může jen velmi dobrý jezdec a těch je jako šafránu.

Proto není novinkou, že i v zahraničí se ročci obsedají až po zvládnutí prvních základů lonžováním a na dvou lonžích.

Velmi důležitou a vděčnou dovedností koně je rozvoj dynamického pohybového oblouku. Tedy osvalení a zpevnění a zpružnění šlach a všeho, co se na koni napíná a povoluje. Bederní sval je přemostěním pohybu mezi zadními končetinami (motor) a předními končetinami (přenos posuvné energie) a zároveň nese jezdce. Pokud jezdec je jezdcem a koni na zádech doslova nevadí a udržuje stálé těžiště, nepůsobí jako vražený klin mezi přední a zadní končetiny. Při splnění této podmínky je šance, že bedra budou tzv. vyklenutá. Tento stav, stále ještě v přípravě na lonži, by měl koni pomoci klusat a cválat s nataženým krkem, čím právě vzniká a je podporován již zmíněný dynamický oblouk. Když se takto kůň v pohybu vytáhne dolů a dopředu, natahuje se bederní sval, který zároveň nutí koně se více podsazovat zadními končetinami. A to proto, aby vůbec mohl setrvat ve cvalu a nezpomaloval. Tomu se však kůň musí naučit. První váhavé reakce koně jsou většinou doprovázeny vypadáváním ze cvalu, proto se nezačíná se cvalem, dokud tak kůň nezvládá v kroku a klusu. (zhruba 14 dní poctivé práce).  Ze sedla se tento stav s neznalým jezdcem nedá naučit a ani vytvořit. Kůň se tak ne zcela naučí ideálně uvolnit při práci.

II. FÁZE VÝCVIKU ROČKA PŘED OBSEDNUTÍM

Poté koně za pomocí šambónu naučíte na funkci udidla. A huba koně je v tréninku všechno !! Protože při zvýšené poloze hlavy správně nastavený šambon začne zvyšovat tlak do huby koně. Ten po několika marných pokusech a třeba i vzpínání zjistí, že když sám povolí, tlak a bolest sama ustoupí. Kůň si tak sám osvojí princip polovičních zádrží. Tedy že kdykoliv povolí směrem dolů, tlak ustupuje okamžitě. Kůň si tedy povoluje sám sobě a umí to nejlépe ze všech. I velmi dobrý jezdec občas zatáhne či vydrží déle, než je třeba. Ale znalý kůň mu tento ojedinělý prohřešek dokáže odpustit. Neznalý nikoliv, přestane totiž důvěřovat a přilnutí tak nabízet. O “přilnutí” se totiž říká, že jezdec si o něj žádá, ale kůň jej nabízí.

Koník ve věku ročka je tak velmi dobře vybaven pro vlastní obsednutí a není důvod se obávat, že i s průměrným jezdcem bude mít významné problémy a získá tak dobrý vstupní základ pro celou dostihovou kariéru. Práce na lonži v kruhu je v tomto směru jedinečnou hrou, ke které se již “nikdy” v dostihové přípravě nevrátí, ale na které to všechno bude stát.

Postup obsedání ročka je zcela totožný s eKurzem Lonžování koně.

Kreditgratis
Joker123
Savaya303
slot pulsa
slot deposit pulsa
Pragmatic Play
Slot88
slot online
Joker123 gaming

https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/
https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/
https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/

Share on Facebook

Přidat komentář

*