VIDEO: trénink koně ve volnosti – jak poznat, kdy skončit !

DanielT Žádný komentář

VIDEO SKOK VE VOLNOSTI: ukázka z tréninku skoku koně ve volnosti naznačuje možný postup a především přístup trenéra jezdce. Skákání ve volnosti patří mezi “nástroje” společně se skokovou gymnastikou, lonžováním, skokovou drezůrou aj. jak systematicky a postupně zvyšovat skokovou výkonnost každého koně.

Zásadní je umět rozpoznat momentální maximální stupeň obtížnosti, kterou koni předkládám a koně jí stále trénuji a nikoliv detrénuji (přepínám).

Jinak samozřejmě velice záleží na faktorech jako je věk koně, dispozice ke skákání, plemeno a charakter (temperament) koně. Dále je důležité vědět, co danou tréninkovou jednotkou chci trénovat, zda seznamuji koně se skokem, učím koně nalézat vlastní odskok, opravuji styl skoku po sezóně, zvyšuji aktivní práci (krčení) končetin nad skokem, práci hřbetu apod.

V neposlední řadě umění trénovat koně není dané zatěžováním, ale uměním rozpoznat, kdy skončit ;-0 !!!

DOPORUČUJEME eKurz “Trénink skokového koně”

Share on Facebook

Přidat komentář

*