HISTORICKÉ OKÉNKO: video dokument z tradiční jezdecké velmoci United Kingdom

DanielT Žádný komentář

Velmi podnětné video z historie jezdectví v Anglii naznačuje, jakou důležitou roli ve společnosti jezdectví hrálo a jistě i nadále hraje. Rovněž i ukazuje, jak rozvinutým sektorem v šedesátých letech již tamní jezdectví bylo.

Platí i dodnes, že pokud sektor vykazuje schopnost podporovat zaměstnanost, je prospěšný celé společnosti. A jezdectví a chov koní tyto kapacity a příležitosti má, nicméně musí být pojímáno nikoliv jako hobby, ale jako podnikatelské prostředí. Avšak podmínkou je snaha o profesionální přístup všech zainteresovaných odborníků.

Na prvních snímcích je zajímavé, jak si jezdec Douglas Bunn vybírá svého koně, údajně velmi úspěšného Beethovena. Film ukazuje svým způsobem i návod, jak nakupovat koně. A později také i popis korektního jezdeckého koně. Poznámka o tom, že většina lidí kolem koní té doby byli amatéři dokazuje, jak entuziasmus a vytrvalost přispělo k pozdější profesionalizaci jezdeckého sportu dnešní doby. Jednoduše je zapotřebí vytrvalost a nadšení. A v neposlední řadě video ukazuje, že jízda na koni patřila a i nadále patří mezi prestižní aktivity. Dříve tedy aristokratické, dnes by asi také měla být více zastoupena střední třída.

Pro koně a jezdecký sport bohužel moc není ideální, pokud majitelé koní si musejí “utrhovat od úst” neb vlastnictví koně není levnou záležitostí, pokud převyšuje zájem dělat tuto činnost na dobré a vyšší úrovni. A s tím souvisí i uvědomělost majitelů i jezdců obecně a vzdělanost vůbec zvyšuje Welfare koní.

Je dobré si všimnout, že video nenásilně ukazuje, jaké profese se kolem jednoho koně uplatňují. Bojujme tedy i u nás za zvyšující se úroveň a prestiž jezdeckého sportu a nikoliv jeho “buranizaci”. A také prokazatelně nepomáhá i to, když si nejmenované instituce, které mají sektor jezdectví pomáhat organizovat, vynucují pseudo pozici a přesvědčení, že to zde řídí. Což je právě ten omyl !! )

Share on Facebook

Přidat komentář

*