Výzva organizátorům chovatelských, sportovních a kulturních akcí s tematikou koní

marek Žádný komentář

Svaz soukromých chovatelů koní zpracoval Marketingovou strategii propagace akcí s tematikou koní v České republice na období 2014–2020. Jde o jedinečnou iniciativu cíleně zaměřenou na profilování České republiky jako destinace cestovního ruchu s ohledem na tradici chovu a užití koní. Záměrem je cíleně oslovit různé skupiny potenciálních tuzemských i zahraničních návštěvníků akcí spojených s koňmi v České republice. Aby byla strategie reálná a měla efekt musí vycházet a opírat se o nabídku konkrétních chovatelských akcí jako jsou výstavy a přehlídky koní, sportovních soutěží a závodů na regionální, národní či mezinárodní úrovni, kulturních a společenských akcí tematikou koní (formanské dny atd.).

Akce koní Písek

Záměr strategie je vytvořit “značku koní”, která umožní podpořit propagaci a komunikaci aktivit organizátorů chovatelských, sportovních, kulturních a společenských akcí s tematikou koní k podpoře jejich návštěvnosti. V tomto směru se jedná o využití potenciálu sektoru koní pro rozvoj cestovního ruchu, včetně rozvoje kulturního dědictví. Z akcí s tematikou koní je potřeba vytvořit produkty cestovního ruchu a následně je propagovat a komunikovat vytipovaným cílovým skupinám potenciálních návštěvníků z tuzemska a zahraničí. Strategie formuluje role aktérů při pořádání takových akcí, zejména pak nezastupitelnou roli národních autorit v chovu koní.

Svaz soukromých chovatelů koní se proto obrací na všechny pořadatele a organizátory, aby v případě zájmu o zahrnutí jejich akce do marketingové strategie, vyplnily online formulář akce >>>

Zaslané návrhy budou zahrnuty do zpracovávaného Akčního plánu akcí na rok 2014 s výhledem do roku 2020. Ten bude předložen signatářům Memoranda ministrů v měsíci září 2013.

Marketingová strategie je zpracována na základě uzavření Memoranda o porozumění a spolupráci při podpoře pořádání sportovních, kulturních a chovatelských akcí s tematikou koní v České republice podepsaného dne 3. června 2008 ministry pro místní rozvoj, zemědělství a školství, mládeže a tělovýchovy.

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook

Přidat komentář

*