Stanovisko SSCHK k Marketingové strategii koní

DanielT Kmentáře (63)

Svaz soukromých chovatelů koní, o.s. iniciovalo  jednání s Ministerstvem zemědělství (MZE) v reakci na skutečnost, že do “Strategie zemědělství” nebyli zahrnuty koně. Jednání na půdě ministerstva se zúčastnili zástupci všech chovatelských svazů.

Význam strategického dokumentu není jen z pohledu dotací, veřejné zdroje obecně nejsou, ale ve vnímání koní jako sektoru obecně. Z toho důvodu jsme iniciovali dvě samostatné roviny jednání.

Jednak doplnění koní do Strategie zemědělství, jednak tzv. “Marketingovou strategii koni v cestovním ruchu”. Tím by se vytvořily předpoklady podpořit produkty cestovního ruchu v letech 2014 – 20, které jsou spojeny s tematikou koní. Marketingová strategie je v současné době v jednání s MZE přičemž cílem je prosadit tematiku koní jako značku pro cestovní ruch. Snahou je vytvořit v nejbližším období dvou měsíců podmínky, aby tato Marketingová strategie  byla zahrnuta do strategických dokumentů pro využití podpory cestovního ruchu v období do roku 2020. V tomto ohledu žádný jiný koncepční materiál neexistuje.

Všem uznaným chovatelským svazům byl zaslán evidenční list akcí s tematikou koní, který by měl přinést informaci, jak si celý sektor koní z pohledu nabídky eventů jako jsou výstavy, soutěže, závody, formanské dny atp. (produkty pro cestovní ruch) stojí. Cílem je vytvořit mapu a adresář reálných subjektů, které nabízí produkty a na základě nich posoudit, zda vůbec je zájem o značku koní v cestovním ruchu a zda má smysl se tomuto propojení koní s cestovním ruchem dále věnovat.

Pro Svaz soukromých chovatelů koní, o.s. jde o snahu podpořit sektor koní jako takový. Nemáme žádnou dotaci, což většinou každého zajímá. Myslíme si, že když si “něco” neuděláme sami, pak si nemáme na co stěžovat. Disponujeme „know how“ ve formě strategického konceptu jako jeden ze základních dokumentů pro rozvoj sektoru koní v ČR, ve kterém předkládáme vizi pro jeho další rozvoj. Bez vize není dosažitelných cílů!

 

Školící Centrum SSCHK

Více informací o Marektingiové strategii koní


 

Share on Facebook

Přidat komentář

*