SSCHK iniciuje přijetí střednědobého plánu sportovních, kulturních a chovatelských akcí s tématikou koní do roku 2020

marek Žádný komentář

Svaz soukromých chovatelů koní, o.s. (dále jen SSCHK) stál v roce 2008 u zrodu Memoranda o porozumění a spolupráci při podpoře pořádání sportovních, kulturních a chovatelských akcí s tématikou koní v České republice“. V tomto Memorandu je proto SSCHK uvedeno jako subjekt, který zastupuje a koordinuje zájmy „veřejnosti koní“ a ve spolupráci se zástupci signatářů Memoranda, ministerstvy zemědělství, pro místní rozvoj a školství a tělovýchovy projednává akční plány a opatření.

Nové podmínky zejména k využití evropských fondů na období let 2014 – 20 např. pro podporu organizování akcí na podporu užití koní, vyžadují, aby “koně” byly obsahem nějakého strategického dokumentu na úrovni státu. Bez přijetí strategického dokumentu nemůže, podle znění legislativy ES, dojít k financování akcí například v cestovním ruchu, ale i dalších akcí na regionální úrovni. Z toho důvodu se SSCHK obrátilo jménem předsedy Ing. Touška na náměstka ministra zemědělství Macha s návrhem, aby došlo k projednání návrhu akcí do roku 2020 v návaznosti na výše zmíněné Memoradum. Současně s tím SSCHK zahájilo práce na první verzi návrhu dokumentu, který by měl být předložen signatářům k projednání. Návrh bude zveřejněn na internetových stránkách SSCHK k diskusi a připomínkám. Jde o aktivitu, která probíhá souběžné s kroky v návaznosti na požadavek na doplnění koní do „Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013“.

Share on Facebook

Přidat komentář

*