Krátký rozhovor s Ludger Beerbaumem na YouTube

DanielT Žádný komentář

Ludger Beerbaum patří již dlouhá desetiletí mezi absolutní světovou špičku v parkurovém sportu. Veškeré jeho dosažené umístění a historie tohoto excelentního jezdce lze také nalézt na Wikipedii.

Krátký rozhovor, na který odkazujeme je zajímavý především z pohledu posledního dotazu redaktorky, kterým se dotýká vývoje a budoucnosti jezdeckého sportu. Byť dotaz i odpovědi se tématu pouze dotýkají, je na snadě vnímat názor nejvíce zainteresovaného aktéra a nechat se jím inspirovat.

Ještě přidáváme úryvek z kodexu skokových pravidel podle FEI (Fédération Equestre Internationale)

“FEI požaduje od všech, kteří jsou zainteresovaní do jezdeckého sportu, dosáhnout nejvyšší možné úrovně vzdělání v oblastech péče a managementu sportovního koně. V článku 5 zdůrazňuje, že všichni zainteresovaní v jezdeckém sportu by měli dosáhnout nejvyššího stupně znalostí v oblastech jejich odborné kvalifikace”.


1. Nejprve Vám gratulujeme. Očekával jste, že zvítězíte?

Ludger Beerbaum: Tak doslova opravdu něco takového neočekáváte, ale měl jsem dobré šance a pocit. Chaman skákal velmi dobře minulý týden, jeho poslední sobotní Grand Prix také vyhrál a dnes to byl jeho další třídová soutěž a jsem spokojen.

2. Jak jste se díval na kurz parkuru?

Ludger Beerbaum: Kurz byl velmi výběrový. Začínal na 142 – 143, všech dvanáct skoků bylo čistě. Bylo to dobré.

3. Co pro Vás znamená přijíždět rok co rok na tyto závody ?

Ludger Beerbaum: Velmi rád přijíždím do San Patrignano, protože je to velmi přátelské místo s velmi velmi dobrými podmínkami pro koně a jezdce. Povrch, stavba kurzu, ustájení … je to vlastně velmi pěkná soutěž. Je hezké tu být.

4. Měl by jste jedno doporučení, dle svého názoru,. Co by svět jezdeckého sportu měl udělat, aby se zapojovalo víc lidí do sportu, i jako diváci a účastníci jezdeckého sportu ?

Ludger Beerbaum: Myslím, že je velmi důležité, abychom se snažili být sportem pro každého. Ne jenom elitním sportem. A myslím, že v některých i evropských zemích je pro normální lidi v podstatě velmi drahé začít jezdit a myslím, že každá země, jako třeba Německo, Itálie, Francie, by měli opravdu se shánět po dětech na ulicích a získat je pro jízdu na koni.

Thank you so much …

Share on Facebook

Přidat komentář

*