Časopis planeta zvířat – nezávislá recenze eKurzu Chovatel koní

DanielT Žádný komentář

V srpnovém čísle 2011 časopisu věnovaný koním PLANETA ZVÍŘAT, vyšlo posouzení technické a předně obsahové stránky v nabídce elektronických odborných studií, formou testovací recenze  jednoho ze studijních eKurzů SSCHK. Planeta Zvířat je chovatelský měsíčník a tudíž padla volba na premiový eKurz Chovatel koní. Recenze přináší nezávislý pohled redakční časopisu paní Zuzany Honzové, která se nejprve pozastavuje nad pojmy elearningu a možnostech využití aj.

man and little horse

Paní Honzová z Planety zvířat zvolila formu popisu tak, že je možné vidět, jak postupovala při spouštění programu, registraci kde mohla poukázat i na některé problémy spojené s prohlížením, jako je nutnost instalace prohlížeče Flash player.  Poté plynule přejde k obsahu vlastního kurzu, s potřebným hodnocením. Další pohledy a dojmy z exklusivní nabídky tohoto unikátního projektu jsou níže v recenzy.

Vyzkoušeli jsme portál s unikátním vzdělávacím programem

Všechno, co jste kdy potřebovali vědět o koních, o jezdectví, dostihovém sportu, chovu, managementu, nemocech, transportu koní, výcviku nebo třeba o základech podkovářství… to všechno se dá nyní studovat z domova, bez přijímaček, bez shánění skript a přizpůsobování se časovému režimu reálných kurzů. A vybírat se dá z desítek kurzů – navíc z hlediska majitele koně, ošetřovatele, jezdce, trenéra, nebo – jako v našem případě – čistě z pohledu obdivovatele tak nádherného zvířete, jakým kůň je. Portál provozuje Svaz soukromých chovatelů koní, který nabízí i skutečné kurzy a školení. Jenže studium prostřednictvím internetu je časově flexibilní, moderní a pohodlné. Proto jsme vyzkoušeli jeden z e-kurzů.

e-learning snadno a rychle

elearning sschk 02
Portál nabízí několik kurzů zcela zadarmo a celou řadu kurzů placených. Ceny odpovídají poskytovanému obsahu: za mnohastránkové učební texty, fotografie a videa instruktážní i ilustrační zaplatíte plus mínus 900 korun. Každý kurz navíc obsahuje seznam další doporučené literatury, takže odpadá shánění pramenů, řada je jich k dispozici v elektronické podobě a další si můžete objednat přímo poštou. Web doplňuje on-line poradna, která nabízí téměř osobní kontakt s lektory. Kurzy jsou rozčleněné do dvou základních skupin. Prémiové jsou ucelené kurzy pro jednotlivé cílové skupiny studentů – majitel, trenér, jezdec, ošetřovatel, chovatel -, a tématické, doplňující kapitoly k tematickým skriptům – krmení, posuzování, trénink ap. My jsme si vybrali prémiový kurz Chovatel koní za 900,- Kč.

Registrace a orientace v e-kurzu

Objednávka kurzu na webu chov-koni probíhá na principu e-shopu. I do bezplatných kurzů je třeba se zaregistrovat. Vyzkoušeli jsme, jak celou proceduru zvládne průměrný uživatel. První překážkou se ukázal poněkud zastaralý prohlížeč, který jsme měli na svém počítači nainstalován a který nekomunikoval s webem. Když jsme si stáhli doporučenou verzi, nic už nebránilo spuštění video-návodů Jak si objednat a Jak studovat. Registrace spočívá ve vyplnění běžných údajů a v případě placeného kurzu i výběr z možností, jak poplatek uhradit. Následovalo potvrzení objednávky a po převodu peněz na účet už nic nebránilo přístupu do zvoleného kurzu. Kurz je v zásadě rozdělen na tři podskupiny: Moje studovna, „příruční“ e-knihovna a manuál, který má účastník kurzu neustále po ruce. Studovna obsahuje seznam kapitol spolu s anotacemi lekcí, e-knihovna seznam literatury, dokumenty a formuláře vztahující se ke studovanému oboru, internetové odkazy a adresář institucí, které jsou nějakým způsobem k tématu relevantní. Manuál je v podstatě videoprůvodce, který názorně a v přirozeném tempu provází studenta celým kurzem.

Studujeme


Prémiový e-kurz Chovatel koní je obsáhlý obor, který poskytuje ucelený přehled znalostí a dovedností spojených s pozicí chovatele koní, a tedy vše od cíleného šlechtění, péče o chovné jedince a narozené potomky, následný odchov nebo přípravu k testačním zkouškám. V případě tohoto kurzu byla k dispozici řada konkrétních videoukázek, které se tematicky nabízely ke každé kapitole (jak vodit klisnu s hříbětem, jak se zkouší říje u klisny hřebcem-prubířem, testování koní v Holandsku, odebírání spermatu nebo kastrace hřebce, kterou jsme ovšem až do konce neshlédli). Jednotlivé lekce jsou sdružené do logických skupin, takže například Management a ekonomika chovu obsahuje vše od evidence koní přes typy chovatelských zařízení, genetické zdroje až po legislativu u nás i v EU, principy plemenitby zásady, výběru otců a matek v chovu, zařazování klisen a hřebců do chovu, hygienu připouštění, ošetřování březích klisen, péče o hříbata po porodu… a mnohé další. Stejně obsáhlé jsou i další podkapitoly kurzu: Krmení a výživa v chovu koní, Výkonnostní a chovatelské zkoušky, Základy veterinární péče a Etologie chovu koní.

Bez testů a stresu

Kurzy jsou určené pro samostudium a neobsahují tedy žádnou formu testování získaných znalostí. Připravili jsme si speciálně pro čtenáře Planety zvířat pár příkladů, co všechno se může laik po absolvování kurzu Chovatel koní dozvědět: Víte, že připravenost klisny pro připuštění se zkouší hřebcem-prubířem tak, že se klisna přivede pod okno, hřebec vystrčí hlavu, čichem klisnu zkontroluje a podle jeho reakce chovatel věc posoudí? Víte, že každý kůň musí mít identifikační dokument – průkaz koně? Víte, že každé narozené hříbě musí chovatel popsat jak ve své pracovní dokumentaci, tak do plemenné knihy? Podrobný popis zvířete musí obsahovat jméno koně, datum narození, pohlaví a plemeno, základní znaky a vrozené odznaky s rozlišením na hlavě, na končetinách, na těle. Pamatováno je i na zvláštnosti zbarvení a na získané odznaky. Víte, že každý kůň je zařazen nejen podle plemena a věku, ale i podle tzv. kategorií? Těmi kategoriemi jsou mladí koně v odchovu, koně v tréninku nebo ve výcviku, chovní koně a užitkoví koně. Víte, že ke koním užitkovým patří i koně jezdečtí? Víte, že chladnokrevná plemena jsou v odchovu až o rok kratší dobu než teplokrevná a že koně určení pro trénink jsou odchováváni intenzivněji? Víte, jaký je rozdíl mezi hřebčínem, hřebčincem a hříbárnou? Hřebčín je zařízení k chovu koní, hřebčinec je chovatelský komplex pověřený správou a držbou plemenných hřebců (vč. přirozené plemenitby i inseminací čerstvým spermatem) a hříbárny společné zařízení k odchovu buď hřebečků, nebo klisniček. Víte, že pouze plemenní hřebci mají jiný režim než hřebci, kteří pouze sportují, nebo kteří i sportují, i připouštějí? Že tři až čtyři měsíce před připouštěcí sezónou musejí začít každý den pracovat, aby se dostali do kondice? Víte, že máme v  EU úředně stanovené připouštěcí období? Tedy ne my, ale koně. Je to (jen) v první polovině kalendářního roku, i když většina klisen nemá ještě od ledna do poloviny března říjový cyklus. Ten se u nich fyziologicky řídí délkou světelného dne. Přitom je snahou všech chovatelů, aby klisny zabřezly a porodily co nejdříve, protože při společných startech mladých koní jednoho ročníku při dostizích i společném tréninku mají hříbata narozená v lednu až v březnu výhodu. Navíc pro hříbata narozená v zimních měsících není možné používat pastevní odchov a chovatel tedy musí zajistit odpovídající podmínky ve stájích…? Víte, že inseminace není celosvětově povolena u plnokrevníků?

Tečka na závěr

Pro všechny, kdo se rozhodnou studovat kterýkoliv z kurzů, ještě adresa portálu:

banner_ planeta_zvirat

Autor: Zuzana Honzová / redakce Planeta Zvířat

Share on Facebook

Přidat komentář

*