Rozhovor s poradcem pro výživu a krmení koní s Ing. Dušanem Kořínkem, PhD.

DanielT Žádný komentář

Oves nestačí aneb správný jídelníček koně !

Vhodná výživa koně je nezbytným předpokladem pro zdravý a správný vývoj celého organismu. Každý kůň je jiný nejen svou osobností i zařazením do různého stupně zátěže, a proto je nutné individuálně sledovat optimální množství živin a dalších látek obsaženýchv krmných dávkách. Teze, že seno a oves stačí, byla již dávno překonána.

Výživový expert Ing. Dušan Kořínek, Ph.D. ze společnosti Schaumann, se specializuje na sestavování vyvážených jídelníčků koní a odborné poradenství. Na to, jak správně krmit jsme se jej zeptali za vás.

Případné doplňující dotazy na pana Kořínka můžete zadat přímo na portále vzdelavani.chov-koni.cz v sekci PORADNA

1. Pane Kořínek, jaká je podle Vás podstata výživy koní a její specifika v porovnání třeba s krmením jiných hospodářských zvířat?

„Podstata výživy koní je velmi podobná výživě jiných velkých zvířat. Majitelé koní to neradi slyší, ale trávicí soustava koně se dá přirovnat obrácenému systému trávení přežvýkavců. Kůň nejdříve relativně rychle využije lehce dostupné živiny v krmivu a pak nastupuje dlouhodobé trávení složitějších živin. Koňská trávicí soustava je perfektně uzpůsobena ke kontinuálnímu přísunu vláknité potravy, kterou dokáže důkladně strávit. Pokud nerespektujeme toto základní pravidlo, musíme následně řešit problémy, které ani vzniknout nemusí. Dalším důležitým faktorem bývá velmi často majitel koně. Pravidelně se setkávám s neobjektivním hodnocením krmiv a krmné dávky spíše z pohledu člověka – jak to voní, vypadá nebo dokonce jaký je obrázek na pytli.“

2. Výživa a krmení koní ovlivňuje do značné míry užitnou hodnotu koně, kterou je především požadovaný výkon srovnatelný s atletickou úrovní vrcholového sportovce. Jaký má výživa podíl na výkonu a proč?

„Krmná dávka může pomoci tomu, abychom pomohli koni dosáhnout požadovaného výkonu, a to opakovaně bez dopadu na zdraví. Dávka musí vždy plně respektovat pracovní vytížení koně a výraznou individualitu každého jednotlivého koně. Představte si kruhový graf s čtyřmi výsečemi, všechny jsou stejně velké a mají stejný vliv na konečný efekt – sportovní výkon koně. 25 % genetika – původ koně, 25 % odchov mladého koně, 25 % trénink, 25 % výživa. Pokud se pokazí něco v jedné části, očekávaný konečný efekt se nedostaví.“

Pastva koni

3. Jak je možné zhodnotit (ne)dostatečný podíl výživy na výkonu koně?

„V případě, že je kůň pravidelně odčervován, krmiva jsou hygienicky nezávadná a tréninkový objem dostatečný, tak na základě hodnocení kondice a reakce na zátěž při práci lze odhadnout, jak na tom s výživou, tedy zásobováním živinami kůň je. Hubne-li, nebo naopak tloustne, je něco špatně. Stav, kdy po zahájení práce již nemá „šťávu“, nebo při dvou či třídenních závodech ho musíme v posledním dnu tlačit dopředu i očima je opět signálem problému.“

4. Co by měl znát každý majitel, jezdec i ošetřovatel aj. z oblasti výživy koní?

„Pozorujte svého koně, většinu věcí se nám snaží sdělit, ale často mu nerozumíme. Kůň je pastevní zvíře a potřebuje volný pohyb. Všechna krmiva musí být nezávadná.“

5. Jak byste zhodnotil znalosti, vzdělání i vzdělávání v oblasti koní v ČR a možná i ve srovnání se zahraničím?

„Znalosti koňácké veřejnosti u nás i v zahraničí jsou přibližně stejné. I u nás už má veřejnost široké možnosti odborného vzdělávání, které pak může uplatnit ve vztahu ke koním. U nás i v zahraničí stále zůstává mnoho zažitých zvyklostí, které se předávají po generace.“

6. Jak by se daly zhodnotit znalosti v oblasti správné výživy?

„Budu se opakovat, existuje zde mnoho zažitých zvyklostí, o kterých se často ani nepřemýšlí a berou se jako strohý fakt. Ve výživě je jich také dost. Pokud nechcete experimentovat a metodou pokus-omyl se dostat k správnému výsledku, je jednodušší a rychlejší (také v konečném důsledku levnější) zeptat se specialisty.“

7. Můžete porovnat přístup k výživě koní v minulosti s dnešními přístupy, kdy zde existuje široká paleta krmiv a jednotlivých komponentů? Kam směřují současné trendy v oblasti krmiv?

„V minulosti byly k dispozici primitivnější zdroje krmiv, některé informace ještě nebyly známy, výživě se nedával velký důraz. V současnosti máme k dispozici nepřeberné množství informací, krmiva, komponenty, které je možno použít. Můžeme také lépe odlišit a vyhovět nárokům různých plemen, sportovních odvětví, ke kterým jsou koně používáni. Současný způsob výživy je rozhodně propracovanější. Na druhou stranu je tento obor také více komerční a často se potkáte spíše s dovedným prodejcem než s odborníkem na výživu
koní.“

8. Jak se lze dobře orientovat v produktech krmiv na trhu, aby si byl majitel koně jist, co koni podává a zda je to dostatečné?

„Při vybírání krmiv nebo doplňků bychom měli dopředu vědět, co vlastně potřebujeme. Vždy bychom měli dát na spíše na doporučení někoho, kdo už stejný problém úspěšně řešil, než na doporučení prodavače. Samozřejmě je nutné rozlišit odborníka a pouhého prodavače. Každé krmivo, a je jedno, jestli je to granulovaná směs nebo minerální liz, musí být označeno etiketou, kde jsou ze zákona uvedeny základní živiny. Je-li jich uvedeno více, může to být pro nás signál, že výrobce se nebojí svou kvalitu uvést. Velmi často schází na etiketě například obsah energie pro koně (SEk). Už na základě tohoto údaje a ceny krmiva si můžete jednoduše spočítat, kolik vás bude stát v tomto případě 1 MJ energie. Pokud tento údaj chybí, může to být signál, že něco není v pořádku.“

9. Existují špatné příklady z praxe a tradiční přístupy, se kterými jste se setkal a které není možné zcela doporučit?

„Skutečně, předávání zkušeností pomáhá k přenosu dobrých postupů při práci s koňmi, ale bohužel také těch špatných. Jedním je například tvrzení, že oves je jediná vhodná obilnina pro všechny koně. Máme u nás plemena koní (westernová plemena, arabské, achaltekinské koně) pro které je oves naprosto nevhodný. Také pro mnoho koní plnokrevných je lepší použít například ječmen – uklidní se a jejich výkon se zlepší. A mohli bychom pokračovat dále s melasou. Ta představuje energetické krmivo, protože obsahuje cukr, (stejná definice se používá i pro cukrovarské řízky). Na základě toho lidé nadšeně reagují na stopy melasy v jinak naprosto na živiny chudých komerčních směsích. Obě zmíněná krmiva obsahují pouze zbytky cukru, a pokud bychom chtěli skutečně dotovat, energii musela by být dávka melasy v úrovni 1 kg.“

10. Lze se získat přístup k odborným informacím, poradenství a vzdělávání ?

„Každý má možnost dostat se k odborným informacím, zejména internet poskytuje obrovské možnosti dostat se velmi rychle a efektivně k požadovaným informacím. Vzdělávání už je jiná otázka, konají se různé kurzy s rozličnou odbornou úrovní a cenou. Několikrát do roka  jsou pořádány odborné semináře věnované oblasti výživy koní a také existují poradny, kde je možné konzultovat problémy s odborníky.

11. Co byste popřál majitelům koní do nové sezóny ?

„Popřál bych všem lidem, kteří se pohybují v koňském světě, aby nikdy nemuseli řešit závažné problémy svých koní (a koně problémy svých majitelů) a samozřejmě úspěch ve stáji!“

Osobní setkání s poradcem panem Kořínkem je možné při účasti na odborných seminářích SSCHK, které se uskuteční v průběhu února a března 2011.

Těšíme se na vás !!

Share on Facebook

Přidat komentář

*