Nový vzdělávací portál spuštěn!

admin Žádný komentář

Svaz soukromých chovatelů koní, o.s. (SSCHK) spustil nový vzdělávací portál Školicího centra Svazu soukromých chovatelů koní (dále jen Školicí centrum SSCHK), které zpřístupňují informace a ucelené vzdělávání v oblasti chovu a užití koní odborné i široké veřejnosti.

Cílem spuštěného vzdělávacího portálu je poskytnout přístup k odborným informacím a tím  přispět k postupnému zvyšování kvalifikace a zlepšování praktických dovedností jednotlivých studujících jako jsou majitelé a chovatelé koní, jezdci, trenéři, ošetřovatelé a milovníci koní vůbec.

Přidaná hodnota obsahu spočívá zejména v uceleném zpracování dané problematiky a bez povšimnutí nesmí zůstat ani forma, zejména pak bohatý obsah v elektronické podobě s množstvím videí a fotografií, které jsou výborným doplňkem edice tištěných skript a případných prezenčních workshopů.

Nové webové stránky jsou svým charakterem elektronickým obchodem, prostřednictvím kterého je možné objednat odborná skripta, zakoupit přístup k elektronické verzi kurzů nebo  se přihlásit na některý z plánovaných seminářů. Vedle toho je registrovaným uživatelům k dispozici poradna, v rámci které mohou dotyčným lektorům a odborníkům pokládat dotazy.

Věříme, že vzdělávací portál nalezne kladnou odezvu u všech, kteří mají zájem své znalosti a dovednosti posunout na vyšší úroveň a přispět tak k rozvoji chovu koní u nás.

Svaz soukromých chovatelů koní je občanským sdružením, jehož cílem je hájit oprávněné zájmy a práva chovatelů koní a dalších subjektů a organizací, které se podílí na aktivitách souvisejících s využíváním koní. Jedním z pilířů svých činností je zajišťování služeb v oblasti odborného vzdělávání jako předpoklad pro dlouhodobý rozvoj sektoru chovu koní. Za tímto účelem organizuje přednášky, školení a kurzy, podílí se na realizaci informačních, mediálních i souvisejících marketingových projektů

Školící centrum Svazu Soukromých Chovatelů Koní vzniklo v roce 2008 na základě realizace vzdělávacího projektu Chov koní a testace za přispění Evropského sociálního fondu a Královehradeckého kraje. Na projektu se podílela řada odborníků  v oblasti chovu a užití koní v ČR. Odborným garantem je pan Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM z veterinární kliniky v Brně.

Share on Facebook

Přidat komentář

*